آرشیو برچسب : رصد تراکنش های بانکی

خانه برچسب های پست ها "رصد تراکنش های بانکی"

شناسایی فراریان مالیاتی مهم تر از رصد تراکنش های بانکی

الهام علی‌آبادی – کارشناس ارشد اتاق اصناف یکی از حساس‌ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به‌حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تع...
ادامه مطلب