مزایای برون سپاری خدمات حسابداری و مالیاتی از نظر فنی

کاهش چالش ها

کاهش چالش ها و دغدغه های مربوط به پرسنل حسابداری ( ترک کار ناگهانی ، بیمه ، تبانی واحد حسابداری با سایر واحدها ، دستکاری یا حذف اطلاعات مالی، عدم پاسخگویی و توانمندی پرسنل در مراجع مالیاتی و ….)

رفع مشکلات

بررسی مشکلات متقاضی در کمیسیون فنی

بروزرسانی سریع

بروزرسانی سریع فرایندهای سیستم بر اساس تغییرات قوانین به روز بودن سیستم بر اساس آخرین قوانین

استاندارد سازی

ارائه خدمات برابر استاندارهای اجرایی (iso) و گردش کار سازمانی

کار تیمی

جایگزینی تیم اجرائی به جای فرد محور بودن ( افزایش کیفیت و دقت در اجرا )

بهبود نتایج ممیزی

وجود تیم باعث تجمیع سوابق و افزایش چشمگیر نتایج در جلسات رسیدگی ( ممیزی) سازمان امور مالیاتی.

با تعیین صحیح استراتژی مالی و اصلاح رفتار های مالیاتی

ما به رشد کسب و کار شما کمک خواهیم کرد

معرفی دفاع مالیاتی و سایر خدمات پویان حساب

مشتریان قدیمی پویان حساب

یک مشاوره تلفنی رایگان رزرو کنید و با خاطر آسوده حسابداری هوشمند را شروع کنید