نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و دریافت آن در روش فیزیکی، مطابق با مقررات فصل هشتم قانون مالیات‌های مستقیم در مواد ۲۰۳ به بعد آن انجام می‌شود. در ادامه این مراحل را بیشتر توضیح می‌دهیم.

  • در مرحله اول، ورقه کاغذی ابلاغ در محل سکونت مودی به وی ابلاغ شده و مامور ابلاغ در نسخه دوم ابلاغیه از او رسید دریافت می‌کند. درصورتی‌که مودی در محل حضور نداشته باشد، ابلاغیه به یکی از خویشاوندان یا خدمه وی تحویل داده می‌شود.
  • اگر هیچ کدام از افراد نام‌برده‌شده در محل حضور نداشته باشند یا از دریافت و مشاهده ابلاغیه امتناع کنند، مامور نسخه اول را در محل چسبانده و این موضوع را در نسخه دوم صورت‌جلسه می‌کند.
  • علاوه‌بر ابلاغ توسط مامور ابلاغ مالیات، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق پست سفارشی هم انجام می‌شود. مراحل ابلاغ برگه‌های مالیاتی توسط پست نیز مانند روند ابلاغ توسط مامور مالیاتی است.

درصورتی‌که آدرس مشخص یا صحیحی از مودی در اداره مالیات وجود نداشته باشد، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار حوزه امور مالیاتی مودی انجام می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *