پس از سال نو و در ابتدای سال جدید شمسی، وزارت کار یک نرخ جدید برای حداقل حقوق افراد تعیین می کند. چنانچه این مقدار بیشتر از سال پیش باشد، نرخ مالیات حقوق نیز به همان نسبت تغییر می‌کند. به طور مثال برای سال 1403 حداقل حقوق معاف از مالیات 120,000,000 ریال تعیین شده است. اگر درآمد ماهیانه فردی دقیقا همین مقدار است، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

جدول مالیات حقوق ماهیانه 1403

پله مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیات نرخ مالیات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول 1  120,000,000 0 ۰ %
دوم 120,000,001    168,000,000 48,000,000 ۱۰ %     4,800,000       4,800,000
سوم   168,000,001 276,000,000 108,000,000 ۱۵ %      16,200,000   21,000,000
چهارم    276,000,001 408,000,000     132,000,000 ۲۰ % 26,400,000    47,400,000
پنجم 408,000,001 بیشتر 30 % x 47/400/000+x

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *