بر اساس ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه (اشخاص حقوقی و حقیقی)، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.

در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف این ماده جاری می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *