باتوجه‌به متن ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و رأی دادنامه دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳ و همچنین بخشنامه شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ صادره از سازمان امور مالیاتی، هزینه‌هایی که فارغ از شغل کارمند به وی پرداخت می‌شوند و جزئی از مزایای شغلی نیستند،‌ از شمول مالیات حقوق خارج هستند و معاف از مالیات هستند. به‌هرحال، هنوز هم مباحث فراوانی درباره مالیات حق مسکن و خواروبار و همچنین حق بیمه کارمندان مطرح است. معمولاً در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی، کلیه اسناد مالی کارگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *