طبق ماده 44 و 45 قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر برگ چک بانکی مبلغ 200 ریال بابت حق تمبر از بانک دریافت می‌شود. برای اسنادی مانند سفته نیز مبلغ نیم در هزار دریافت می‌شود. هم‌چنین حق تمبر برای مبالغ کمتر از 1000 ریال معادل حق تمبر مبلغ 1000 ریال دریافت می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *