گفتیم که علی الحساب به پرداختی قبل از موعد در قبال کار انجام شده می‌گویند که البته بخشی از دستمزد اصلی است. این در حالی است که پیش پرداخت به نوعی پرداختی گفته می‌شود که قبل از انجام کاری توسط یک تجارت به شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌شود. پیش پرداخت می‌تواند شامل بخشی از هزینه یا کل آن محسوب شود.

برای مثال زمانی که یک شرکت بخواهد در ازای دریافت خدماتی به یک شخص دیگر کل هزینه را به صورت کامل و قبل از شروع کار پرداخت کند، در واقع همه هزینه را پیش پرداخت کرده است. در حالی که پیش پرداخت می‌تواند تنها بخشی از مبلغ کل باشد.

مساعده نیز نوعی علی الحساب محسوب می‌شود که قبل از برنامه معمول مورد نظر به افراد فعال و درگیر در یک طرح و پروژه پرداخت می‌شود. در حالی که پیش پرداخت به عنوان ابزاری برای پیشگیری از عدم پرداختی محسوب می‌شود، مساعده برای تأمین مخارج کارکنان یا طرف معامله به آن‌ها پرداخت می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *