در بیمه اجباری حقوق کار و حق بیمه کارگران توسط کارفرما پرداخت می‌شود. در واقع اجباری بودن نام این بیمه، موظف بودن کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود را نشان می‌دهد. در بیمه تامین اجتماعی اختیاری و مشاغل آزاد، که از نوع بیمه خویش فرما محسوب می‌شوند، شخص حق بیمه خود را در موعد مقرر هر ماه شخصا واریز می‌کند. این بیمه به افرادی تعلق می‌گیرد که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و می‌خواهند از مزایای بیمه استفاده کنند. علاه‌بر این، درصد حق بیمه در بیمه‌های اجباری و اختیاری با یکدیگر متفاوت هستند؛ درواقع درصد حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برابر با ۲۷ درصد است. همچنین، بیمه بیکاری فقط به افراد تحت پوشش بیمه اجباری تعلق می‌گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *