کد اینتا مالیاتی برای ساماندهی و افزایش دقت طبقه بندی فعالیت های اقتصادی اختصاص داده شده است. کد اینتا، فعالیت ها را به سه دسته تولید، بازرگانی و خدمات تقسسیم می کند و در واقع، نوع فعالیت افراد را به صورت دقیق تعریف می کند.

از زمانی که کد اینتا در سامانه امور مالیاتی کشور راه اندازی شده است، تمام مودیان وظیفه دارند که بر اساس شغل خود، در این سامانه ثبت نام کنند و در غیر این صورت نمی توانند برخی از وظایف مالیاتی خود مانند تسلیم اظهارنامه را انجام دهند.

همچنین از دیگر ویژگی های اینتاکد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فعالیت هایی که با کد اینتا کد گذاری شده اند برای سازمان امور مالیاتی کشور شناخته شده هستند.
  • اگر فعالیت جدیدی شناسایی شود می توان آن ها را به فعالیت ها اضافه کرد.
  • در زمینه فعالیت های بازرگانی طبقه بندی و کد گذاری طبق تولیدات داخلی و واردات صورت می گیرد. یعنی می توان از سیاست های حمایتی استفاده کرد.
  • امکان تطبیق و ارتباط کد های اینتا با کد های آیسیک وجود دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *