اگر خریدار و یا فروشنده از بیان کد اقتصادی خود امتناع نمایند، طرف دیگر معامله باید کد اقتصادی خود را به همراه مشخصات طرف مقابل به سازمان امور مالیاتی ارسال کند در این صورت فقط شخصی که کد اقتصادی ارائه نداده مشمول جریمه خواهد شد و طرف دیگر معامله دچار مشکل نمی شود.

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی‌دهند به یکی از دو وضعیت ذیل می‌توان اقدام نمود:

الف)بر اساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می‌توان اقدام نمود:
الف) در صورتی که مبلغ هر صورت‌حساب (فاکتور)، کمتر از 5% حد نصاب معاملات کوچک باشد، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورت حساب‌های مذکور نمی‌باشد و در فهرست خرید یا فروش، مبالغ فاکتورهای زیر حدنصاب را با هم جمع می کنیم و دریک رکورد با تیک تجمیعی ارسال می کنیم. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورت‌حساب‌های مذکور در شمول جرایم متعلقه نخواهد بود.

ب)  در صورتیکه مبلغ صورتحساب هر خرید بالاتر از 5% مبلغ حدنصاب باشد، می بایست حتما معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ باشد و نوع خریدار را گزینه مصرف کننده نهایی انتخاب می کنیم و فقط در فهرست معامله، الزام به درج مبلغ داریم.

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی‌دهند به یکی از دو وضعیت ذیل می‌توان اقدام نمود:

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از دو وضعیت ذیل می‌توان اقدام نمود:

الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب (فاکتور) کمتر از 5% حد نصاب معاملات کوچک باشد، در اینصورت الزامی‌به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نیست و می‌توان فروش‌های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از 5% مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب‌های مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *