به هر قراردادی که شروط قرارداد عمرانی را نداشته باشد، قرارداد غیرعمرانی می‌گویند. حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی بر اساس مصوبات و مقررات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین شده و در تنظیم آن‌ها باید از جدول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و لیست بیمه پیمانکاران استفاده شود. در ادامه به بررسی حق بیمه پیمانکاری در چهار دسته مختلف قراردادهای غیرعمرانی می‌پردازیم:

  • قرارداد خدماتی مکانیکی: قرارداد خدماتی مکانیکی نوعی از قرارداد هستند که در آن کلیه کارها با استفاده از ماشین‌آلات انجام شده و کلیه تجهیزات و مصالح توسط پیمانکار تهیه می‌شود. حق بیمه پیمانکاری با مصالح معادل ۷ درصد از ناخالص کل کارکرد است.
  • قرارداد دستمزدی و خدماتی: این نوع قراردادها به‌صورت غیرمکانیکی انجام می‌شوند و حق بیمه پیمانکاری آن‌ها معادل ۱۵ درصد از ناخالص کارکرد است.
  • قراردادهایی با هزینه مشترک پیمانکار و کارفرما: در این قراردادها پیمانکار و کارفرما به‌صورت شریکی نسبت به تهیه ابزار و مصالح اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به میزان ناخالص کل کار اضافه می‌شود. مبلغ حق بیمه قراردادهای اشتراکی معادل ۷ درصد از ناخالص کل کار به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.
  • قراردادهای خدماتی مکانیکی و دستی: در این نوع قراردادها بخشی از کار به‌صورت دستی و بخشی با استفاده از ماشین‌آلات و ابزار انجام می‌شود. نرخ حق بیمه برای بخش مکانیکی ۷ درصد و برای بخش دستی ۱۶ درصد است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *