حق السعی را نباید با مزد و حقوق افراد اشتباه بگیرید! مزد مبلغ پایه و مشخصی است که در ازای انجام یک کار معین به‌صورت نقدی یا غیر‌نقدی به فرد پرداخت می‌شود. به‌طور‌کلی، دو نوع مزد در قانون کار وجود دارد: اگر مزد طبق ساعت کاری پرداخت شود، مزد ساعتی است و اگر این مبلغ بر‌اساس ساخت محصول یا انجام کارِ مشخص باشد، در‌اصطلاح به آن کارمزد می‌گویند. نکته مهم اینجاست حداکثر ساعت کاری کارگر نباید از حداکثر 8 ساعت در طول روز بیشتر شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *